Yksilöprofiili

Energinen ja tehokas työntekijä

Itsetuntemukseen, itsenä johtamiseen ja omiin vahvuuksiin keskittyminen ovat avaintekijöitä huippusuoritusten aikaansaamiseksi toimialasta riippumatta. Voit olla hyvä monessa asiassa, mutta huippuosaaja sinusta tulee vasta kun keskityt kehittämään vahvuuksiasi järjestelmällisesti.

Reiss Motivaatioprofiili®  tarjoaa työkalun itsetuntemuksen parantamiseksi. Työntekijöiden itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen kautta toimintatavat ja suorituskyky kehittyvät. Työtä voidaan muokata  enemmän  omien motiivien mukaiseksi, mikä  auttaa löytämään enemmän merkityksellisyyttä  omasta työstään.

Itsellesi tärkeät ja merkitykselliset asiat kirkastuvat, jolloin priorisointi on selkeämpää ja ajankäyttö on paremmin hallinnassa. Erilaisuuden ymmärtämisen kautta vuorovaikutustaidot kehittyvät ja erilaisuus saadaan hyödynnettyä paremmin.

Henkilöstö tunnistaa stressin, turhautumisen ja uupumuksen taustalla olevia tekijöitä, jolloin voidaan ennaltaehkäistä työssä uupumista ja burnoutia.

Yksilöprofiiliin voi yhdistää valmennuskertoja asian syventämiseksi tai jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.k

 

motivoida           

                 Tilaa omaa profiilisi tästä.

 

motivoida