Pariprofiili

Innostava ja hyvinvoiva esimies ja johtaja

Reiss Motivaatioprofiilin  avulla opit tuntemaan omat motivaatiotekijäsi esimiehenä ja johtajana ja saat monipuolisen työkalun päivittäisjohtamiseen, palautteen antoon ja kehityskeskusteluihin.

Tunnistamalla omat ja tiimiläistesi motiivit osaat kannustaa, ohjata, tukea ja palkita heitä juuri heille sopivilla ja merkityksellisillä tavoilla, sekä  auttaa heitä onnistumaan ja menestymään työssään. Näin myös henkilöstö sitoutuu työhönsä ja organisaation tavoitteisiin ja vaihtuvuus pienenee. Omien vahvojen motiivien mukaan toimiminen lisää sekä esimiehen omaa, että tiimiläisten  jaksamista, hyvinvointia ja tavoitteiden saavuttamista.

Pariprofiiliin jatkoksi sopivat yksilö- tai parivalmennukset asetettujen tavoitteiden mukaan.

 Tarjouksen saat tämän linkin kautta.