Tiimiprofiili

Motivoitunut ja vuorovaikutteinen tiimi ja työyhteisö

Reiss Motivaatioprofiili®  soveltuu uuden tiimin, johtoryhmän tai projektin käynnistämiseen ja työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen. Sitä voidaan hyödyntää myös henkilövalintojen tekemisessä tiimien perustamisvaiheessa ja muutettaessa tiimin kokoonpanoa.

Jokaisen tiimiläisen vahvuudet ja yksilöllinen motivoituminen hyödynnetään optimaalisesti ja näin tiimi pääsee nopeammin tehokkaaseen toimintaan.

Tiimiläiset oppivat tuntemaan työkavereiden vuorovaikutustyylin ja omat sokeat pisteensä. Kommunikaatio ja vuorovaikutus tiimiläisten kesken on avoimempaa ja luottamus kukoistaa. Tämä ehkäisee ristiriitojen syntymistä ja auttaa niiden ratkaisemisessa.

Kerro tarpeistasi, laadimme sinulle soveltuvan koulutuskokonaisuuden. Ota yhteyttä.

Tiimiprofiileihin liittyviin koulutuskokonaisuuksiin pääset tutustumaan näistä linkeistä:

Motivoidu Oivaltaen – Vahvaksi vuorovaikuttajaksi
Motivoidu muutokseen Oivaltaen
Motivoidu Oivaltaen – Toimivaksi tiimiksi
Motivoidu Oivaltaen – Johtamisen menestystekijät