Tunnista vahvuutesi ja sinulle tärkeät arvot

arvotVahvuuksiesi ja sinulle tärkeiden arvojen tunnistamisen kautta kohti omannäköistä elämää

Reiss Motivaatioprofiilin® avulla tunnistat omat motivaatiotekijäsi ja sinulle tärkeät arvot, sekä saat työkalun itsetuntemuksen parantamiseksi.  Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin yksilöllisistä elämän  perustarpeista eli motiiveista.

Itselleen sopivien valintojen tekeminen helpottuu eri osa-alueilla, on sitten kyseessä työhön, vapaa-aikaan, tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat.  Kun toimimme motivaatiotekijöidemme mukaan, tekeminen itsessään palkitsee ja antaa lisää energiaa. Motivaatiotekijöitämme vastaan työskentely turhauttaa, stressaa, uuvuttaa ja vie energiaamme. Avain hyvinvointiin piilee näiden tasapainossa.

Itsetuntemuksen kautta itsestään käsin ohjautuminen ja itsensä johtaminen paranevat, jolloin on helpompi kehittää omia toimintatapojaan ja  parantaa suorituskykyään. Koemme työmme ja tekemisemme merkityksellisemmiksi, samalla kun riittämättömyyden tunteet vähenevät.

Kiireinen elämänrytmi edellyttää suunnittelemaan ajankäyttöämme ja priorisoimaan tekemisiämme. Itselleen tärkeiden ja merkityksellisten asioiden kirkastumisen kautta priorisointi selkiytyy  ja  ajankäyttöä on paremmin hallittavissa. Jo pienillä muutoksilla voimme muokata tekemisiämme paremmin tarpeitamme vastaaviksi.

Erilaisuuden ymmärtämisen kautta vuorovaikutustaidot kehittyvät ja ristiriidat vähenevät. Stressin, turhautumisen ja uupumuksen taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa, jolloin ne ovat  ennaltaehkäistävissä.

Onko sinun elämässäsi osa-alueita, joihin haluaisit saada muutosta?

Reiss Motivaatioprofiili® tekeminen

Reiss Motivaatioprofiili®  on 128-väittämän itseanalyysinä tehtävä sähköinen kysely.  Vastaaminen on nopeaa, kyselyn täyttämiseen menee vain 15-30 minuuttia.

Henkilökohtaisen palautekeskustelun lisäksi saat omat tunnukset järjestelmään, jossa on havainnolliset kuvamateriaalit ja laaja kirjallinen raportti omista motivaatiotekijöistäsi.

RMP yksilöprofiili 197,60 € + 47,40€ alv (yht. 245 €) palautekeskusteluineen (1h) ja laajan kirjallisen raportin kera. Jatkovalmennus toiveidesi mukaisesti.

Sopii myös lahjaksi opiskelijalle tai syntymäpäiväsankarille. Tämä on sijoitus koko loppuelämään. 

Tilaa RMP yksilöprofiili tästä.