Tunnista vahvuutesi ja sinulle tärkeät arvot

arvotVahvuuksiesi ja sinulle tärkeiden arvojen tunnistamisen kautta kohti omannäköistä elämää

Reiss Motivaatioprofiilin® avulla tunnistat omat motivaatiotekijäsi ja sinulle tärkeät arvot, sekä saat työkalun itsetuntemuksen parantamiseksi.  Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin yksilöllisistä elämän  perustarpeista eli motiiveista.

Itselleen sopivien valintojen tekeminen helpottuu eri osa-alueilla, on sitten kyseessä työhön, vapaa-aikaan, tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat.  Kun toimimme motivaatiotekijöidemme mukaan, tekeminen itsessään palkitsee ja antaa lisää energiaa. Motivaatiotekijöitämme vastaan työskentely turhauttaa, stressaa, uuvuttaa ja vie energiaamme. Avain hyvinvointiin piilee näiden tasapainossa.

Itsetuntemuksen kautta itsestään käsin ohjautuminen ja itsensä johtaminen paranevat, jolloin on helpompi kehittää omia toimintatapojaan ja  parantaa suorituskykyään. Koemme työmme ja tekemisemme merkityksellisemmiksi, samalla kun riittämättömyyden tunteet vähenevät.

Kiireinen elämänrytmi edellyttää suunnittelemaan ajankäyttöämme ja priorisoimaan tekemisiämme. Itselleen tärkeiden ja merkityksellisten asioiden kirkastumisen kautta priorisointi selkiytyy  ja  ajankäyttöä on paremmin hallittavissa. Jo pienillä muutoksilla voimme muokata tekemisiämme paremmin tarpeitamme vastaaviksi.

Erilaisuuden ymmärtämisen kautta vuorovaikutustaidot kehittyvät ja ristiriidat vähenevät. Stressin, turhautumisen ja uupumuksen taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa, jolloin ne ovat  ennaltaehkäistävissä.

Onko sinun elämässäsi osa-alueita, joihin haluaisit saada muutosta?

 

yksilöprofiili

 

Reiss Motivaatioprofiili®  on 128-väittämän itseanalyysinä tehtävä sähköinen kysely.  Vastaaminen on nopeaa, kyselyn täyttämiseen menee vain 15-30 minuuttia.

Henkilökohtaisen palautekeskustelun lisäksi saat omat tunnukset järjestelmään, jossa on havainnolliset kuvamateriaalit ja laaja kirjallinen raportti omista motivaatiotekijöistäsi.

RMP yksilöprofiili 170 € + alv (yht. 210 €) palautekeskusteluineen (1h) ja raportteineen. Jatkovalmennus toiveidesi mukaisesti.

Sopii myös lahjaksi opiskelijalle tai syntymäpäiväsankarille. Tämä on sijoitus koko loppuelämään. 

Tilaa RMP yksilöprofiili tästä.        

pariprofiili

 

Pariprofiili soveltuu pariskunnille tai sellaisiksi aikoville. Kun molemmat tuntevat toistensa motivaatiotekijät, eli käyttäytymisen takana vaikuttavat asiat, he oppivat ymmärtämään toinen toisiaan paremmin. Vuorovaikutus paranee ja ristiriidat vähenevät.

Ristiriidat muodostuvat motivaatiotekijöiden erilaisesta intensiteetistä eli voimakkuudesta. Kun nämä tekijät tunnistetaan, asiat saavat konkreettisen muodon, silloin pelisäännöistä ja toimintatavoista on helpompi sopia etukäteen. Motivaatioprofiili on eräänlainen käyttöohje, miten meistä saadaan parasta esille.

Pariprofiilissa molemmat osapuolet täyttävät profiilikyselyn ja he saavat siitä yksilölliset raportit graafisine esityksineen kuten yksilöprofiileissakin. Tämän lisäksi he saavat pariprofiilin ja harjoituksia sekä itsenäiseen että yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Palautekeskustelu käydään yhdessä  noin 1,5 tunnin mittaisena joko kasvokkain tai Skypen välityksellä.

Soveltuu itselle tai lahjaksi uusille ja pidempään yhdessä olleille pariskunnille. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia tuntemaan toiselle merkityksellisiä asioita. Tämän kaiken saat 278,22 + alv hinnalla (yht. 345 €).

Haluatko sinä kehittää parisuhdettasi?

Tilaa RMP pariprofiili tästä.