Motivaatio - johtaminen - hyvinvointi

Johtaminen, motivointi, työssä jaksaminen ja henkilöstön hyvinvointi ovat teemoina viitoittaneet koko työuraani. Niiden vaikutukset korreloivat suoraan tehokkuuteen, tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja heidän sitoutumiseensa. Kun työmme on meille merkityksellistä, olemme motivoituneita, innostuneita, yhteistyökykyisiä ja -haluisia ja se näkyy kaikessa toiminnassa.

Motivaatio

Motivaatio on se mikä saa meidät liikkeelle, toimimaan. Sisäisistä motivaatiotekijöistään ohjautuvat ihmiset ovat itseohjautuvia, vuorovaikutustaitoisia ja osaavat johtaa itseään tehokkaammin. Mikä näkyy parempana suorituskykynä, ajankäytön hallintana ja hyvinvointina.

Blogiin

Johtaminen

Menestyksekäs johtaminen perustuu itsensä tuntemiseen ja itsensä johtamiseen. Se antaa perustan ymmärtää ja tukea erilaisia persoonallisuuksia heidän motivoitumisessaan ja johtamisessaan. Oikea ihminen oikealle paikalleen, on sekä työnantajan että työntekijän etu.

Blogiin

Hyvinvointi

Hyvinvointi koostuu monista erillisistä asioista. Oleellista on tunnistaa itselleen tärkeät ja merkitykselliset asiat ja osata ohjautua niiden kautta. Työelämän muutoksissa entistä enemmän vastuuta siirtyy meille itsellemme hyvinvointimme ylläpitämisestä, mutta jo pienillä valinnoilla voimme vaikuttaa merkittävästi jaksamiseemme.

Blogiin