Elämä on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä, jossa kriisit osoittavat meille kasvupisteemme
ja haastavat meidät menemään mukavuusalueemme ulkopuolelle.

 
Kehomme, mielemme ja tunteemme ovat saumattomassa vuorovaikutuksessa koko ajan ja niiden tasapaino koetaan
terveytenä ja hyvinvointina. Meillä jokaisella on olemassa kaikki se tieto minkä tarvitsemme elämämme pulmien
ratkaisemiseksi. Joskus tämä tieto on voinut unohtua ja se vaatii uudelleen aktivoimista,
juuri näiden mekanismien uudelleen käyttöönottamisesta terapiassa ja valmennuksessa on kyse.

Tavoitteenani on auttaa asiakasta löytämään tasapainoa ajatustensa, tunteidensa ja tahtonsa välillä.
Lähtökohtani työskentelyssäni on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja ratkaisukeskeinen työote.

Tarjoan yksilöille ja ryhmille kuvallista ilmaisua ja keskustelua apuna käyttäen mahdollisuutta lisätä elämään
iloa, hyvinvointia ja harmoniaa. Onnellisuus, levollisuus, luovuus, iloisuus ja tyytyväisyys ovat saavutettavissa
olevia asioita meidän jokaisen kohdalla. Kykyä nauttia ja olla kiitollinen siitä mitä meillä on.
Läsnäoloa tässä ja nyt, ei menneisyydessä tai tulevassa.