Hyvinvointi on meidän kaikkien saavutettavissa oleva tila

Hyvinvointi on mielen, kehon ja tunteiden tasapainoa. Itsetuntemustasi kasvattamalla, voit vaikuttaa hyvinvointisi kokemukseen. Elämä on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä, jossa kriisit osoittavat meille kasvupisteemme ja haastavat meidät menemään mukavuusalueemme ulkopuolelle.

Kehomme, mielemme ja tunteemme ovat saumattomassa vuorovaikutuksessa koko ajan

Niiden tasapaino koetaan terveytenä ja hyvinvointina. Meillä jokaisella on olemassa kaikki se tieto minkä tarvitsemme elämämme pulmien ratkaisemiseksi. Joskus tämä tieto on voinut unohtua ja se vaatii uudelleen aktivoimista, juuri näiden mekanismien uudelleen käyttöönottamisesta terapiassa ja valmennuksessa on kyse.

Haluatko sinä lisätä omaa hyvinvointiasi?

Tavoitteenani on auttaa asiakasta löytämään tasapainoa ajatustensa, tunteidensa ja tahtonsa välillä. Lähtökohtani työskentelyssäni on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ratkaisukeskeinen työote.

Tarjoan yksilöille ja ryhmille kuvallista ilmaisua ja keskustelua apuna käyttäen mahdollisuutta lisätä elämäänsä iloa, hyvinvointia ja harmoniaa

Onnellisuus, levollisuus, luovuus ja ilo ovat saavutettavissa olevia asioita meidän jokaisen kohdalla. Kykyä nauttia ja olla kiitollinen siitä mitä meillä on. Läsnäoloa tässä ja nyt, ei menneisyydessä tai tulevassa. Meillä kaikilla on mahdollisuus lisätä hyvinvointia ja onnellisuutta elämässämme.