Hyvinvointi on meidän kaikkien saavutettavissa oleva tila

Hyvinvointi heijastuu kaikissa kohtaamisissa, työtovereihin, alaisiin, asiakkaisiin ja läheisiin. Vahvat vuorovaikutustaidot ovat avain menestykseen alasta riippumatta. Itsetuntemus ja itsenä johtaminen viitoittavat tien tehokkaaseen ja tuottavaan toimintaan ja tasapainoiseen ajanhallintaan. Muutokset työelämässä vaativat itseohjautuvuutta ja uudenlaisia toimintamalleja, jotta työ koetaan merkitykselliseksi ja työntekijät sitoutuvat siihen. Oivaltaen auttaa asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä toimivia henkilöitä kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja sitä kautta lisäämään tuottavuuttaan ja tehokuuttaan. Lähtökohtana on henkilön omien voimavarojen ja motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja niiden vahvistaminen ja sitä kautta hänen työkykynsä ylläpitäminen ja kehittäminen. Osaava ja motivoitunut, henkilöstö on yrityksen todellinen kilpailutekijä.

Työhyvinvointi

Panostukset työssä jaksamiseen näkyvät ihmisten (työ)elämän laadussa, mutta myös yritysten viivan alla. Energinen työilmapiiri, joustava asiakaspalvelu sekä sitoutuminen työhön ja työnantajaan rakentavat kilpailuetua ja kannattavuutta. Oivaltaen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen asiantuntijana yrityksesi tukena.

Lue lisää

Yksilö ja ryhmävalmennus yksityishenkilöille ja PSYCH-K

Valmennus on sinulle, joka haluat lisätä itsetuntemustasi, etsit uutta suuntaa elämässä, vertailet vaihtoehtoja, uupumisen ehkäisyyn ja toipumisen tueksi, tai tarvitset työkaluja ajanhallintaan. PSYCH-K avulla saadaan tasapainotettua nopeasti stressaava tilanne tai käsiteltyä rajoittavia uskomuksia.

Lue lisää

Voimapajat

Oivaltaen voimapajat ovat tunnemaalausryhmiä sinulle, joka haluat käsitellä tunteita luovalla tavalla. Saat uusia näkökulmia tähän hetkeen ja menneisyyden tapahtumiin. Ryhmässä saat tilaisuuden etsiä tervettä itsekkyyttä ja todellista itseäsi ja ohjautumista itsestäsi käsin.

Lue lisää