Hyvinvointi on meidän kaikkien saavutettavissa oleva tila

Työhyvinvoinnin kivijalka on työntekijän kyky vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Työtyytyväisyys taas kertautuu: se heijastuu kaikissa kohtaamisissa työtovereihin, alaisiin, asiakkaisiin ja läheisiin. Oivaltaen auttaa asiakaspalvelu- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä ja tiimejä parempaan vuorovaikutukseen sekä löytämään voimavaroja tasapainoiseen elämään kiireen ja muutosten keskellä. Lähtökohtana on henkilön omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ja sitä kautta hänen työkyvyn ylläpitäminen, työssä jakamisen tukeminen sekä työuupumuksen vähentäminen.

Työhyvinvointi

Panostukset työssä jaksamiseen näkyvät ihmisten (työ)elämän laadussa, mutta myös yritysten viivan alla. Energinen työilmapiiri, joustava asiakaspalvelu sekä sitoutuminen työhön ja työnantajaan rakentavat kilpailuetua ja kannattavuutta. Oivaltaen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen asiantuntijana yrityksesi tukena.

Lue lisää

Stressi

Työ voi olla vaativaa, mutta sen ei tarvitse olla henkisesti uuvuttavaa. Levollisuus, luovuus ja ilo ovat kaikille saavutettavissa olevia asioita. Kun tunteet, mieli ja keho ovat tasapainossa, voit olla luja ja lempeä samanaikaisesti: ihmiset viihtyvät kanssasi, olet sinut itsesi kanssa ja stressi on hallinnassasi

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja esimiestyö

Valmennukseni rakentavat hyvää itsetuntoa, joka auttaa kohtaamaan rakentavasti haastavatkin tilanteet, asiakkaat ja kollegat. Nämä taidot ovat tärkeitä meille kaikille, mutta erityisesti esimiesasemassa ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville. Oivaltaen tuntee yritysten arjen haasteet ja hallitsee tehokkaat keinot paineen alla tai uudessa asemassa työskentelevien henkilöiden tukemiseksi.

Lue lisää