Hyvinvointi on mielen, kehon ja sielun tasapainoa. Itsetuntemustasi kasvattamalla, voit vaikuttaa
hyvinvointisi kokemukseen. Elämä on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä, jossa kriisit osoittavat meille
kasvupisteemme ja haastavat meidät menemään mukavuusalueemme ulkopuolelle.

 
Kehomme, mielemme ja tunteemme ovat saumattomassa vuorovaikutuksessa koko ajan ja niiden
tasapaino koetaan terveytenä ja hyvinvointina. Meillä jokaisella on olemassa kaikki se tieto
minkä tarvitsemme elämämme pulmien ratkaisemiseksi. Joskus tämä tieto on voinut unohtua
ja se vaatii uudelleen aktivoimista, juuri näiden mekanismien uudelleen käyttöönottamisesta
terapiassa ja valmennuksessa on kyse.

Tavoitteenani on auttaa asiakasta löytämään tasapainoa ajatustensa, tunteidensa ja tahtonsa
välillä. Lähtökohtani työskentelyssäni on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ratkaisukeskeinen
työote. Haluatko sinä lisätä omaa hyvinvointiasi?

Tarjoan yksilöille ja ryhmille kuvallista ilmaisua ja keskustelua apuna käyttäen mahdollisuutta
lisätä elämäänsä iloa, hyvinvointia ja harmoniaa. Onnellisuus, levollisuus, luovuus, ilo ja
tyytyväisyys ovat saavutettavissa olevia asioita meidän jokaisen kohdalla. Kykyä nauttia ja olla
kiitollinen siitä mitä meillä on. Läsnäoloa tässä ja nyt, ei menneisyydessä tai tulevassa.
Meillä kaikilla on mahdollisuus lisätä hyvinvointia ja onnellisuutta elämässämme.