Hyvinvointi on meidän kaikkien saavutettavissa oleva tila

Työhyvinvoinnin kivijalka on työntekijän kyky vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Työtyytyväisyys taas kertautuu: se heijastuu kaikissa kohtaamisissa työtovereihin, alaisiin, asiakkaisiin ja läheisiin. Oivaltaen auttaa asiakaspalvelu- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä ja tiimejä parempaan vuorovaikutukseen sekä löytämään voimavaroja tasapainoiseen elämään kiireen ja muutosten keskellä. Lähtökohtana on henkilön omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ja sitä kautta hänen työkykynsä ylläpitäminen, työssä jakamisen tukeminen sekä työuupumuksen vähentäminen. Ajattelumalleja kehittämällä ja rajoittavia uskomuksia muuttamalla on mahdollista saavuttaa huipputuloksia. Osaava, motivoitunut henkilöstö on yrityksen todellinen kilpailutekijä alasta riippumatta.

Työhyvinvointi

Panostukset työssä jaksamiseen näkyvät ihmisten (työ)elämän laadussa, mutta myös yritysten viivan alla. Energinen työilmapiiri, joustava asiakaspalvelu sekä sitoutuminen työhön ja työnantajaan rakentavat kilpailuetua ja kannattavuutta. Oivaltaen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen asiantuntijana yrityksesi tukena.

Lue lisää

Oivaltamo yksilövalmennus ja PSYCH-K

Valmennus on sinulle, joka haluat lisätä itsetuntemustasi, etsit uutta suuntaa elämässä, vertailet vaihtoehtoja, uupumisen ehkäisyyn ja toipumisen tueksi, tai tarvitset työkaluja ajanhallintaan. PSYCH-K avulla saadaan tasapainotettua nopeasti stressaava tilanne tai käsiteltyä rajoittavia uskomuksia.

Lue lisää

Voimapajat

Oivaltaen voimapajat ovat tunnemaalausryhmiä sinulle, joka haluat käsitellä tunteita luovalla tavalla. Saat uusia näkökulmia tähän hetkeen ja menneisyyden tapahtumiin. Ryhmässä saat tilaisuuden etsiä tervettä itsekkyyttä ja todellista itseäsi ja ohjautumista itsestäsi käsin.

Lue lisää